Bagaimana Menzakat Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Diperjualbelikan

Loading...
Loading...

Pertanyaan Tentang Zakat

Oleh
Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Imiah Wal Ifta

Bagaimana Menzakat Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Diperjualbelikan


Pertanyaan.

Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Imiah Wal Ifta ditanya : Apa hukumnya mengeluarkan zakat dari tanah yang disiapkan untuk diperjual belikan ?

Jawaban.

Wajib hukumnya membayar zakat atas tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Sebab tanah itu dianggap sebagai barang perniagaan, dan termasuk dalil umum wajibnya mengeluarkan zakat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya firman Allah.

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka [At-Taubah : 103]

Dan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Samurah bin Jundub Radhiyallahuanhu ia berkata :Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk didagangkan.

Itulah pendapat jumhur ulama dan merupakan pendapat yang benar. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad.

[Lajnah DaĆ¢€™imah, Fatawa Az-Zakah, disusun oleh Muhammad Al-Musnad, hal.27]

[Disalin dari. Kitab Al-Fatawa Asy-Syariyyah Fi Al-Masail Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, hal 271 Darul Haq]

0 Response to "Bagaimana Menzakat Tanah Yang Dipersiapkan Untuk Diperjualbelikan"

Post a Comment